Minister Hoefdraad woont jaarlijkse bijeenkomst van IDB op Paraguay bij

1661

De minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, als IDB Governor voor Suriname , vertegenwoordigde Suriname van 30 maart tot 2 april 2017 van de jaarlijkse vergadering in de Inter-American Development Bank (IDB) in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay.

Er werden verschillende gesprekken gevoerd met internationale organisaties omtrent lopende projecten, maar ook de ontwikkeling van de private sector, met name de kleine-en midden ondernemingen werden aangehaald. De internationale organisaties waarmee de minister gesprekken voerde waren: het OPEC Fund for International Development (OFID), het Caricom Development Fund (CDF), de Inter-American Investment Corporation (IIC), de Islamic Development bank (IsDB), BlADEX (Latijnsamerikaanse Bank voor buitenlandse Handel) en tenslotte was er een bilaterale ontmoeting met de Braziliaanse minister van Planning, de heer Dyogo de Oliviera.

Brazilie verstrekte tijdens deze ontmoeting een uitnodiging aan Suriname om eind mei 2017 een groot Investeringforum, die in Sao Paolo gehouden wordt, bij te wonen. De IDB Executive Director werd als focal point voor investerings issues aangewezen. De interesse van investeerders in het noorden van Brazilie voor langere termijn en het bevorderen van de handel tussen beide landen kwamen tijdens deze ontmoeting ook aan de orde.

Tijdens het gesprek met de IDB President Moreno werd aangehaald dat de Islamic Development Bank (IsDB) voornemens heeft om binnenkort een kantoor in Suriname te openen.
In de maand mei 2017 zal de Inter-American Investment Corporation (IIC) een missie naar Suriname uitvoeren en in juni zullen CDF en BLADEX met hun missies naar ons land aan de beurt komen; allen gericht met het oog op de steun aan de private sector.

Minister Hoefdraad tekende tijdens deze jaarvergadering een leningsovereenkomst met de IDB voor een bedrag van 20 miljoen US dollar ten behoeve van ‘Paramribo Urban Rehabilitation Program’. De gebouwen in de historische binnenstad zullen hiermee gerehabiliteerd worden, waardoor dit project niet alleen voor werkgelegenheid in de bouw-en toerisme sector al creeren, maar ook een commercieel waarde zal hebben die zal leiden tot inkomsten generering.