Delegatie Project Teruggave Archieven bij minister Noersalim

1307

17796214_1745312648942673_5277666950693688075_nIn verband met de afsluiting van het Project Teruggave Archieven Suriname is een delegatie van het Nationaal Archief Nederland naar Suriname afgereisd. Deze delegatie, bestaande uit directeur Nationaal Archief Nederland, Marens Engelhard, coördinator van het Project Teruggave Archieven Suriname, Frand van Dijk, en beleidsadviseur Ted Stemens, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

De directeur van het Nationaal Archief Suriname, Rita Tjien Fooh-Hardjomohammad, was de delegatieleider bij het bezoek aan de minister. Verder waren beleidsadviseurs Isaak Soerokarso, Marlon Powel, Yvonne Towikromo en de directeur van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, aanwezig bij de ontmoeting. Het bezoek vond plaats op dinsdag 4 april.

De directeur van het NAS heeft de minister in het kort een weergave gegeven van de inhoud van het project. Teruggave Archieven Suriname heeft zeven jaar geduurd. Daarbij zijn archieven die in Suriname zijn gevormd naar Nederland verscheept voor bewaring en waren ze in bruikleen van het Rijksarchief Nederland, onder de voorwaarde dat die terug worden gegeven aan Suriname. Nadat het gebouw van het instituut werd opgeleverd in 2010, konden de archieven terug. Vanuit Nederland is de wens te kennen gegeven om deze archieven digitaal toegankelijk te maken voor onderzoekers in Nederland, omdat zij veelvuldig worden geraadpleegd. Dit heeft gemaakt dat het project langer heeft gelopen. Suriname op haar beurt wil ook toegang tot archieven die in Nederland zijn gevormd over Suriname. Hiervoor wordt nog een overeenkomst getekend. Er zal met lokale onderzoekers worden nagegaan welke Nederlandse archieven belangrijk zijn voor Suriname om die aan te vragen bij Nederland. De digitalisering van de Surinaamse archieven is zowel regionaal als internationaal een unicum.

Directeur van het Nationaal Archief Nederland, Marens Engelhard, noemt het project een succesproject. Daarmee kunnen heel veel mensen online onderzoek doen, omdat de 800 meters archieven zijn gedigitaliseerd. Minister Mike Noersalim bedankte de delegatie en de bereidwilligheid van de instantie om de archieven terug te krijgen in Suriname. “Het is voor ons ook een feestelijke gelegenheid ook om de Surinaamse studenten in de gelegenheid te stellen om de geschiedenis te bekijken vanuit onze perspectief. Dat is op zich heel goed voor de geschiedschrijving”, aldus minister Noersalim. Direckteur Amatsoemarto onderstreepte het belang van de digitalisering van de archieven. Minister Noersalim gaf ook aan dat het NAS genoeg expertise in huis heeft, zodat kan worden gezegd dat de archieven in goede handen zijn.