Officier van Justitie ziet Meriba als hoofdverantwoordelijke roofplan

2057
Romano Meriba

Romano Meriba wordt door de Officier van Justitie, Duncan Nanhoe, als leider gezien bij de voorbereidingen van het roofoverval die op 9 november 2015 werd gepleegd. Volgens Nanhoe zijn er genoeg gedetailleerde aanwijzingen vanaf de voorbereiding van het plan tot de uitvoering van deze misdaad.

De telefonische uitdraai bewees dat Meriba telefonisch contact had met zijn kompanen. Zo kregen de kompanen alle details over de benadeelde binnen en de manier waarop er gehandeld moest worden vanaf de beroving tot de aanval op de politie. Ook werd er samen met Anthony C., Errol S. en Melvin Tob vergaderd in de woning van de al inmiddels overleden kompaan Siegmund Struiken. Tenslotte gaf Nanhoe aan dat de stiefmoeder van Errol S. Meriba had herkend, toen die was geweest om haar stiefzoon te ontmoeten.

Op basis van zijn rol van dit delict eistte de Officier van Justitie daarom een celstraf van tien jaar voor Romano Meriba. De raadsman Raoul Lobo zal op 2 mei reageren op datgene wat de eisende partij naar voren heeft gebracht.