Route tweede dag protestdemonstratie richting regeringsgebouw

1326

Op vrijdag j.l werd de protestloop voortgezet door de verschillende groeperingen. Hiermee toonden ze het oneens te zijn met het wanbeleid dat deze regering voert. Hun eis om terugdraaiing van de brandstofprijzen en stopzetting van de verarming van het volk is nog steeds van kracht. De route van deze protestloop ging richting het regeringsgebouw.

De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, gaf aan dat de opkomst deze keer niet zo groot was, omdat vele geintimideerd zijn, velen geen toestemming kregen mee te doen aan de acties, leerkrachten die deel zouden nemen aan de acties de pricipe van ‘no work no pay’ door Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, gehanteerd zou worden en tenslotte kwam het ook door het regenachtige weer. De Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname zal in overleg gaan met hun raadsman om de kwestie van ‘no work no pay’ aan te vechten, aldus Wilgo Valies, de voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname.

Tijdens de loop, die vanuit de verzamelplaats Kerkplein begon, sloten vele mensen zich onderweg aan die samen toch nog tot een mensenmassa vormde. Deze protestmars zal volgend week onverkort worden voortgezet.