Geen verordening vanuit Biza m.b.t. communicatie

1410

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft kennis genomen van berichten op social media over het bijhouden van alle telefoongesprekken, het bewaken van Whatsapp, Twitter en Facebook, alsook het controleren van alle sociale media en fora vanwege een nieuwe verordening die vanuit het ministerie zou zijn uitgegaan.

Naar aanleiding van deze berichten wenst het ministerie met klem te benadrukken dat zijdens haar nimmer een dergelijke verordening is uitgegaan.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het bericht eerst in het Frans op social media is verschenen, waarna het vertaald is geworden in het Nederlands en verder is verspreid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt volledig afstand van hetgeen in het bericht staat.