Oppositionele partijen organiseren grote manifestatie op 20 mei

2978

De voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, gaf in een persbericht aan dat er op 20 mei een massale bijeenkomst van de oppositie gehouden zal worden tegen het huidige regeerbeleid. De partijen die hieraan zullen meedoen zijn: de VHP, NPS, PL en de ABOB. Momenteel zijn de verschillende partijen bezig aan de grote voorbereiding van deze manifestatie. Zo hoort het mobiliseren van hun leden ook tot het voorwerk.

Tijdens het spoedberaad van de gezamenlijke oppositie op 19 april j.l, werd het volgende besluit in de verklaring genomen:

Na rijp beraad hebben de gezamenlijke oppositiepartijen het volgende besluit genomen:
1. Wij blijven vakbondsacties en alle andere acties van welke organisatie dan ook, die moeten leiden tot ombuiging van dit regeerbeleid ondersteunen.
2. Er zullen landelijk politieke acties uitgevoerd worden door politieke partijen als aanloop naar een grote gezamenlijke politieke manifestatie, waarbij alle politieke, sociaal maatschappelijke organisaties en eenieder, die tegen het regeerbeleid zijn, uitgenodigd worden om te participeren.
3. Wij zullen met vakbonden, bedrijfsleven, en andere organisaties overleggen om te komen tot gezamenlijke acties tegen dit vernietigend regeerbeleid.
4. Onze agenda blijft drastische ombuiging van het regeerbeleid voornamelijk stopzetting van de verarming en verloedering van de samenleving. Gaandeweg kan de agenda worden aangepast.
5. Er gaat een brief naar DNA voor aanvraag spoedvergadering over politieke situatie.

Op u wordt een beroep gedaan om de instructies van uw partijleiding via de structuren van uw eigen partij nauwgezet te volgen. Wij zullen u blijven voorzien van de juiste informatie.”
De gezamenlijke oppositiepartijen,
De VHP
De NPS
De PL
De ABOP

De oppositionele partijen blijven in de tussentijd de protestdemonstraties van de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen ondersteunen. Tenslotte zullen ze ook een vergadering van de Nationale Assemblee aanvragen