Op woensdag 19 april heeft er een enorme brand gewoed in Amazone Hotel aan de Keizerstraat 178. Bij aankomst van de politie troffen zij de bewoners van het hotel ,die zichzelf reeds in veiligheid hadden gebracht.

Een bewoner verklaarde aan de politie bezig te zijn geweest met opruimingswerkzaamheden toen hij de geur van brand waarnam. Toen hij poolshoogte nam, bleek dat de rookontwikkeling uit zijn woonruimte kwam .Hij sloeg toen alarm waarna de woonruimten werden ontruimt en bewoners zich verplaatsten naar veilige oorden.

De ingeschakelde Brandweer verrichtte de blussingswerkzaamheden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning is verzekerd tegen brand.