Integrale aanpak huiselijk geweld geëvalueerd

1237

18033076_1756312117842726_3078409361278457234_nDe integrale aanpak van huiselijk geweld is op vrijdag 10 maart geëvalueerd. Verschillende actoren die daarbij betrokken zijn, waren bijeen in een workshop die is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). De bestrijding van huiselijk geweld is onderdeel van het Genderbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt door minister Mike Noersalim beschouwd als één van zijn beleidsprioriteiten.

De workshop was getiteld “Evaluatie van de samenwerking voor de Hulp-en Dienstverlening aan slachtoffers en daders van huiselijk geweld; hoe verder”. De evaluatie is een follow-up van een in november 2011 gehouden congres met het thema “Samenwerking voor preventie en bestrijding van huiselijk geweld: een noodzaak”. Ook de eerste workshop was gefinancierd en gefaciliteerd door BiZa.

Diverse sprekers hebben hun licht geworpen op het thema. Carmen Rasam, hoofdofficier van Justitie, sprak over de rol van het Openbaar Ministerie bij de aanpak van huiselijk geweld, terwijl kantonrechter Sandra Bradley een praktische kijk gaf op de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld. Met name de behandeling van beschermingsbevelen is daarbij breedvoerig belicht. Ook het Korps Politie Suriname, het Bureau Familierechtelijke Zaken en stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen zijn aan het woord gekomen. Na elke inleiding volgde een vragenronde, waarvan de deelnemers goed gebruik hebben gemaakt. Onder meer is naar voren gekomen dat het praktische gedeelte van de aanpak van huiselijk geweld nog knelpunten oplevert. Zo is het gebrek aan opvang voor personen, die geweld in de huiselijke sfeer ervaren, één van de knelpunten die volgens Rasam met creativiteit van alle partnerorganisaties kan worden opgelost.

Aan de workshop en evaluatiesessie hebben verschillende niet-gouvernementele-organisaties meegedaan, alsook zorgverleners op scholen, vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Politie en Binnenlandse Zaken, Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen, het Bureau Familierechtelijke Zaken en het Korps Politie Suriname. De organisaties stellen momenteel een rapport samen van de activiteit en zullen met de resultaten hun beleid verder vormgeven, zodat de aanpak van huiselijk geweld op alle vlakken zo effectief mogelijk geschiedt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt de eindverantwoordelijkheid voor het genderbeleid, waarvan het uitbannen van geweld tegen vrouwen een onderdeel is. Een integrale aanpak van de problematiek vereist betrokkenheid en een bundeling van kennis, expertise, vaardigheden en ervaring vanuit de verschillende disciplines.

In deze bijeenkomst is die “cross cutting” dimensie goed tot uiting gekomen. Er mag dan ook met recht van een geslaagde evaluatiebijeenkomst worden gesproken.