Voorstel PL: Regering wegstemmen middels referendum

2202

Tijdens een eerder gehouden structurenvergadering van de PL werd er een voorstel op tafel gelegd om middels een volksreferendum de regering Bouta/Adhin weg te stemmen. Het is volgens de PL-voorzitter, Paul Somohardjo, zaak dat het volk hier moet meestrijden door aan te geven of ze het eens of oneens zijn met het beleid van deze regering.

Als het grootste deel van het volk aangeeft het oneens te zijn met het beleid van deze regering, dan zou er volgens Paul Somohardjo, een crisiskabinet moeten worden samengesteld, waarin prominente Surinamers moeten deelnemen en een crisisplan moeten uitwerken en uitvoeren. Vervolgens zou de crisiskabinet na twee jaren een verkiezing kunnen uitschrijven, waaraan alle politieke partijen mochten meedoen.

Het volk heeft bewust voor de NDP gestemd met als doel een betere leven te leiden, maar het volk heeft ook het recht om de mogelijkheid om middels een referendum de regering weg te halen voor zijn gevoerde wanbeleid, aldus Paul Somohardjo.