Districtcommissaris Daniel zegt ondersteuning toe aan het podosiri boeren

1635

18222520_652311278294533_811266347701006218_nHet hebben van een titel op de landbouwgronden is een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in het district. Dit zei districtscommissaris Daniel tijdens een kennismakingsbezoek van de 20 podosiriboeren van Marowijne aan de districtscommissaris vandaag 4 mei 2017.

De districtcommissaris deelde mee dat er reeds afspraken gemaakt zijn voor de afzetmogelijkheid van het product in het buitenland. Wat wij moeten doen is ervoor zorgen dat er zodanig wordt gepland dat er continuiteit zal zijn in de productie.

Hij gaf aan dat het eigen initiatief bij de boeren zeer belangrijk is, en niet te blijven wachten op hulp van buiten af. “We moeten onze blikken niet richten op wat ons is belooft, maar nog niet hebben gehad. We moeten alvast beginnen te werken met wat wij hebben.” Hij deelde mee dat het commissariaat haar machines ter beschikking stelt van de podosiri boeren om hun arealen verder te ontbossen.
Verder zal hij zich inzetten voor de groep om hun beschikkingen in orde te krijgen bij het ministerie van RGB.

Voor de gevallen waar de teelt op gemeenschapsbos plaats vindt moeten de boeren een schriftelijke toestemming van de kapitein van het betreffend gebied kunnen overleggen.

De burgervader stelde dat zodra de landbouw ontwikkeling op gang komt, er werkgelegenheid gecreëerd wordt voor de mensen in het district. Dit zal op den duur meer inkomsten opleveren voor de ondernemer.
De boeren gaven aan zeer blij te zijn met de proactieve houding van de burgervader. Zij hebben er alle geloof in dat hij alles tot een goed einde zal brengen.