Santhoki hoorde diverse organisaties aan omtrent slechte situaties in Suriname

2282

Verschillende organisaties, waaronder de Vereniging van Medici, gaven tijdens een gesprek met de VHP-voorzitter Chandrikapersad Santhoki aan, dat het heel slecht gaat in de gezondheidsector. Door het vernietigende effect van dit beleid, kunnen er vitale afdelingen sluiten. Dit is een totale achteruitgang voor de zorg met als gevolg de dood van patienten.

De gesprekken die de partijvoorzitter met de verschillende organisaties voerde, zullen moeten leiden tot een massa en een draagvlak voor de vergroting van de protestmanifestatie. Er zullen in totaal dertig organisaties aangehoord worden. Er waren inmiddels al zeventien aan de beurt geweest. Santhoki gaf verder aan dat ook sommige NDP’ers ontevreden zijn en graag een ombuiging van het beleid willen. Vandaar dat de VHP-voorzitter een zodanige functionele agenda voor hun grote protestmanifestatie op 20 mei wilt voorbereiden dat gericht zal moeten zijn naar alle groepen toe.