Minister Noersalim brengt werkbezoek aan BvB Kwatta

1555

18582643_1775378102602794_7588772635291065443_nMinister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft de vorige week een werkbezoek gebracht aan het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Kwatta. Dit gebeurde in het kader van het pilotproject, dat wordt uitgevoerd op dit bureau, met als doel te komen tot een kwaliteitsstandaard voor alle bureaus voor burgerzaken.

De bewindsman heeft twee maanden geleden een werkgroep geïnstalleerd. Die heeft taken meegekregen op basis van een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem, welke past bij Binnenlandse Zaken, met name het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De bewindsman acht het belangrijk dat de mensen op de werkvloer weten en begrijpen wat het pilotproject inhoudt, zodat ze er hun volledige medewerking aan kunnen geven.

18620093_1775378129269458_5268754220324746681_nDe bewindsman heeft sedert zijn aantreden gezegd de dienstverlening naar de burger toe te willen optimaliseren, zodanig dat de burger niet 70 of 80, maar 100% tevreden is. Hij beseft dat het imago van het CBB en de BvB’s nog niet is wat het wezen moet, maar wil er in ieder geval naar toe werken dat deze diensten op een professionele wijze hun dienstverlening oppakken. “Uiteraard moet ik stellen dat er ook bureaus zijn, waar mensen werken die hun hart op de juiste plaats hebben. Maar we zijn in Suriname, dus we weten hoe de doorsnee burgen denkt over het gaan naar een CBB- of BvB-kantoor. In het verlengde daarvan zeggen we: ‘Luister, we gaan kijken hoe andere dienstverlenende organisaties het doen en we willen naar een methode waarbij de burger op een klantvriendelijke wijze wordt geholpen.”

De bewindsman wil, zoals in het bedrijfsleven gangbaar is, een kwaliteitsstandaard implementeren binnen het CBB en de BvB’s. Daartoe is dit pilotproject ingezet. Minister Noersalim zegt vier maanden voor dit projekt te hebben uitgetrokken. “Het is niet vreemd dat er in een organisatie een schouderklopje wordt gegeven aan degenen die hun best doen en dat er sancties zijn voor diegenen die er met de pet naar gooien”, legt hij één van de redenen van zijn bezoek aan BvB Kwatta uit.

Verder geeft de minister aan dat de burger centraal staat en dat in het kader van de transformatie die thans binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken plaatsvindt, er onder andere een verandering van attitude moet plaatsvinden. “Dit is voor mij van belang, omdat ik wil weten of wij dit jaar nog significante en duidelijke verschillen gaan zien in de totale dienstverlening naar de samenleving toe”, aldus minister Noersalim.