De partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, gaf aan dat de PL na de vastenmaand zal zorgdragen aan de oprichting van een stichting recht op basiszorg die de ontwikkelingen rond het Bazo-beleid zal blijven volgen. De voorgenomen rechtszaak die de PL tegen de Staat voor schending van de Wet Basiszorgverzekering blijft voorlopig geparkeerd, omdat volgens Somohardjo de regering geluisterd heeft omtrent de ombuiging van haar beleid. Terwijl de evaluatie en opschoning van het bestand nog gaande was, werden toen al geen personen meer verzekerd. Dat was toen de aanleiding geweest van de voorgenomen rechtszaak tegen de Staat.

De PL-voorzitter vermoed wel dat er een wijziging van de wet in het parlement zal plaatsvinden, want de regering en de coalitie in de Nationale Assemblee zijn namelijk van mening dat niet alle kinderen onder de 16 jaar en niet alle senioren vanaf 60 jaar recht hebben op een gratis Bazo-verzekering. Ze zijn van mening dat burgers die kapitaalkrachtig zijn wel in staat zijn zelf voor hun ziektekostenverzekering te betalen.

De op te richten stichting zal bestaan uit verschillende deskundigen onder wie ook de artsen. De verlenging van de Bazo-verzekering voor zes maanden in haar oude vorm ziet Somohardjo dus als een kleine overwinning.