Stijgende trend van oogvirusgevallen vastgesteld door BOG

2475

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft thans het aantal oogvirusgevallen, die vorig week nog 250 was, genoteerd op 1300. Met deze indicatie geeft de BOG-directeur, Lesley Resida, dat er een toename te constateren is. De piek van het aantal oogvirusgevallen is nog niet bereikt om te kunnen bepalen of er een oogvirusepidemie is bereikt.

Het oogvirus is besmettelijk en kan op verschillende manieren overgedragen worden. De meest voorkomende manier van verspreiding komt via de handen. Verder kan besmetting ook plaatsvinden via de lucht door hoesten of niezen; het aanraken van besmette oppervlakken zoals deurknoppen en hendels.

De BOG-directeur gaf daarom aan de handen regelmatig te wassen en zoveel als mogelijk het contact met een persoon die deze ontsteking heeft voorlopig te vermijden. Er is momenteel in de districten Saramacca en Coronie geen BOG meldingen van oogvirusgevallen genoteerd.