CBB-personeel krijgt gendertraining

1167

18950968_1786340051506599_77838322234498725_nHet Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken is deze week gestart met het trainen van het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) op gender en gendergerelateerde begrippen. Deze training is in het kader van het genderawarenessprojekt van het BGA, waarmee ze vorig jaar is gestart.

Het genderbeleid is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om het genderbeleid succesvol uit te voeren, is het belangrijk dat er draagvlak is van belanghebbenden. “Dat krijg je onder andere door je personeel in eerste instantie gender aware te maken”, zegt Shiefania Jahangier, Onderhoofd van het BGA.

De training van het van het personeel op gender en gendergerelateerde begrippen is één van de projekten om deze genderawareness te bewerkstelligen. Het gender awareness project is het vorig jaar gestart met het personeel op het hoofdkantoor van Binnenlandse Zaken. Het personeel van het CBB is thans aan de beurt en in de komende periode zullen ook de BvB’s worden aangedaan.

Jahangier zegt dat de training een eerste aanzet is om het personeel voor te lichten over gender. Uiteindelijk is het de bedoeling dat gender wordt geïncorporeerd in het beleid van het CBB. Als blijkt dat de leiding van het CBB behoefte heeft aan deskundigheid, dan zal het BGA daarin voorzien. Het personeel van het CBB is opgedeeld in vijf groepen en de training wordt in vijf sessies uitgevoerd.

Het BGA heeft in het kader van dit awarenessprojekt niet alleen een aantal projecten lopen op het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook op andere ministeries. Zo zijn er al trainingen verzorgd door het BGA aan functionarissen van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie. “Natuurlijk heb je niet al het personeel getraind, maar we hebben getracht om leidinggevenden van desbetreffende ministeries op afdelings- en beleidsniveaus, alsook de directeuren en onderdirecteuren, te trainen”, aldus Jahangier.