ALV Surinaamse Dambond 11 juni 2017

779

De Surinaamse dambond (SDB) hield zondag 11 juni 2017 haar ALV. Bij deze ALV waar de voorbereidingen van de verkiezngen op de agenda stond, zouden ook het financieel en secretarieelverslag gepresenteerd worden ter goedkeuring door de leden.

Het financieel verslag van de penningmeester de heer Henry Sjoerwamo was, nadat het door de verificatiecommissie (Jin Sital en Marcel Oostburg) met de financiele stukken werden doorgenomen, goed bevonden en daarna door de leden goedgekeurd.

Het secretarieel verslag kan nog niet gepresenteerd worden, omdat het gebleken is dat de secretaris Saskia Walden ook haar functie heeft neergelegd. De waarnemend voorzitter John Hasrat zal bij de eerstvolgende ALV, waarbij de verkiezingen ook zal worden gehouden het secretarieel verslag presenteren.

De ALV had ook een besluit genomen om een kiescommissie te benomen die de verkieizingen moeten organiseren en leiden. Binnen 30 dagen moeten de verkiezingen plaatsvinden.

Surinaamse Dambond

Bron: SMEsport