Concept visserijwetgeving gepresenteerd aan de stakeholders

1020

19059857_1834896436838992_8040736827818903938_nHet ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, houdt op 13 en 14 juni 2017 in samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties, FAO, een tweede stakeholders workshop gehouden met de belanghebbenden in de visserijsector. Tijdens de workshop is de concept visserijwetgeving gepresenteerd, waarbij de stakeholders de mogelijkheid hadden commentaar te leveren en input te geven.
De conceptwetgeving is een mijlpaal in het LVV-FAO project ‘Updating Suriname’s Capture Fisheries Legal Framework’ welke begon in maart 2016 met een grote vergadering van ongeveer 80 visserij belanghebbenden. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de conceptwetgeving door experts van LVV en FAO, waarbij de input en aanbevelingen van de eerste workshop zijn meegenomen.

De nieuwe wetgeving zal moeten zorgdragen voor een duurzaam beheer van de visbestanden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname, alsmede de mogelijkheden vergroten voor Suriname om duurzaam in te vissen in volle zee, rekeninghoudend met de regels van de relevante Regionale Organisaties voor Visbestanden Beheer (ROVBs). Verder biedt de nieuwe wetgeving de belanghebbenden in de visserij de mogelijkheden om effectief deel te nemen in de besluitvorming binnen de sector. In dit verband wordt in de nieuwe wetgeving voorzien van een beleidsraad en een nationaal forum voor de visserijsector.

19106001_1834896493505653_2662528087191312145_nEen andere prioriteit in de nieuwe wetgeving is de betere en effectievere aanpak van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) in Suriname’s EEZ en daarbuiten middels strengere sancties en verhoogde boetes voor IOO visserij. In navolging van andere landen in de regio zal Suriname ook beginnen aan het formuleren van een Nationaal Actie Plan voor het voorkomen, ontmoedigen en elimineren van IOO visserij. De nieuwe wetgeving en het nationaal actieplan zullen duidelijke en praktische regelgevingen bevatten om IOO visserij en de mogelijkheden voor handhaving van deze regels te vergroten. De wetgeving voorziet ook in een betere samenwerking tussen de visserijdienst, de kustwacht, de Maritieme Autoriteit Suriname, Natuurbeheer en andere relevante diensten.

Het ministerie van LVV kijkt uit naar een gedegen en breed gedragen wetsproduct, waarin zij zich kan terugvinden en dat bovenal garant zal staan voor duurzame visserij. Daarom heeft het ministerie zich gecommiteerd aan de totstandkoming van dit wettelijk raamwerk, inclusief de benodigde besluiten en aanvullende maatregelen. De nodige informatie uit deze tweedaagse vergadering zal uitgewerkt worden in de nieuwe wetgeving. Het streven is om eind dit jaar een finaal concept van de nieuwe wetgeving klaar te hebben. –