Bewustwording rehabilitatie verweerde bodems belangrijk voor Brokopondo

1031

19224797_1836664006662235_3270522809240428976_nHet ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) een pilotproject ‘Remedation of degraded soils through gold mining industries in the district of Brokopondo’ op touw gezet. Dit heeft op 16 juni 2017 plaatsgevonden en het doel is om de bewoners en bestuursopzichters van het district Brokopondo bewust te maken over de rehabilitatie van verweerde gronden.

Er zijn diverse presentaties gehouden door deskundigen van het ministerie van LVV en IICA. Ruby Kromokardi van de afdeling Agrohydrologie van het ministerie van LVV geeft tijdens haar presentatie ‘Soil and water degradation’ aan dat er verschillende zware metalen (lood, ijzer, kwik en andere metalen) in de bodem voorkomt waar er mijnbouwactiviteiten waren ontplooid.

19274865_1836663386662297_2525851624664483140_nIn dit pilotproject wordt beoogd de bodem te rehabiliteren door middel van compostgebruik. Momenteel is de eerste fase van dit project al uitgevoerd namelijk het beplanten van schijngras om daarmee compost te maken. Na deze periode zal de bodem waar het pilotproject uitgevoerd wordt, werderom gemeten worden om te zien als de zware in de bodem zittende metalen vermiderd zijn. Voor nu is het belangrijk dat de bewoners van Brokopondo niet planten op plaatsen waar er mijningbouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het project heeft een duur van 9 maanden tot een jaar. Na de bijeenkomst heeft de delegatie een oriëntatiebezoek gebracht aan het schijngrasveld.