Roy achter slot en grendel geplaatst voor verduistering geleende goederen

1832

De politie van Livorno heeft de 40-jarige Roy G. op zaterdag 10 juni aangehouden.
Een benadeelde deed in de afgelopen maand aangifte tegen hem. Volgens verklaring van de aangever heeft hij Roy een lichtmotor en andere elektrische apparaten geleend. Toen hij naar zijn zaken vroeg , kwam Roy steeds met een ander smoes opdagen. Dit kwam hem verdacht voor dus deed hij aangifte bij de politie.

Roy werd opgespoord en op 10 juni aangehouden. Hij verklaarde de goederen te hebben verpand. Op zijn aanwijzing is de pandjesbaas achterhaald. Bij deze zijn de verduisterde goederen aangetroffen en in beslag genomen.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is Roy achter slot en grendel geplaatst. De pandjesbaas is na verhoor heengezonden. De rechtmatige eigenaar kon weer over zijn goederen beschikken.