Minister Noersalim installeert Commissie vergroting toegankelijkheid vonnissen Biza

1185

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft op donderdag 15 juni 2017 de uitvoeringscommissie “Vergroting van de toegankelijkheid vonnissen m.b.t.zorggebieden/beleidsgebieden van het directoraat Binnenlandse Zaken” geïnstalleerd.Deze commissie heeft als doel technische voorbereidingen te treffen, opdat rechterlijke vonnissen die Biza betreffen, daadwerkelijk toegankelijk worden gemaakt.
De minister zegt dat het bekend is hoe belangrijk het is om invulling te geven aan rechterlijke vonnissen. Vooral het financiëleaspect kan enorm zwaar drukken op het budget. “Om dit richtig te kunnen doen, moeten we eerst weten aan welke rechterlijke vonnissen Biza uitvoering moet geven. Het lijkt eenvoudig om te zeggen dat met een druk op de knop Biza dit zou moeten kunnen achterhalen, maar we weten allemaal dat dat systeem nog ver van ons is.”

Het werken aan het ontwikkelen van een digitale databank t.b.v. het onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving voor het beheren van alle rechterlijke vonnissen ten laste van Biza en het opzetten van het juridische infrastructuur, daar waar nodig voor deze databank, alsook het opzetten van een digitaal netwerk ter verkrijging voor de annotering van vonnissen en het vaststellen van processen voor de afhandeling van vonnissen zijn de taken die deze uitvoeringscommissie heeft meegekregen.

Volgens onderdirecteur Jeffrey Joemanbaks van Juridische Aangelegenheden en Regelgeving van Biza gaat het om vonnissen, Binnenlandse Zaken betreffende, waarbij er sprake is van personele aangelegenheden, nationaliteitsaangelegenheden, overige CBB –aangelegenheden en verkiezingsaangelegenheden, waar Binnenlandse Zaken partij is en het ministerie moet uitvoeren. “En u weet dat in de praktijk van die uitvoering, soms haken en ogen zijn. Wij willen dat alles in kaart brengen”.

De commissie wordt geleid door mw. F. Habieb van Biza/ODJAR als voorzitter en bestaat verder uit de leden S. Jokhan van Biza/CBB, H. Sidoel van Biza/ICT en K.Partoredjo van Biza/ODPB.