12-jarige dochter seksueel misbruikt door eigen vader

10215

Op een zitting ontkende een zekere Mike R. steeds over het seksueel misbruik dat hij met zijn eigen twaalfarige dochter had gepleegd. Eerder bekende hij bij de politie zich hieraan schuldig te hebben gemaakt, omdat hij door de moeder werd voorgehouden dat zij de zaak zou intrekken als hij de waarheid zou vertellen. Mike R. zou naar zeggen dus niet achter slot en grendel belanden als hij eerlijk voor de dag zou komen met zijn verhaal.

Maar op de zitting zelf heeft het slachtoffer uitvoerig verteld wat haar was overkomen toen ze tot 2015 bij haar grootmoeder inwoonde. Rechter Rewita Chatterpal heeft de strafeis en de vervolging overgenomen. Mikel R. zal voor vier jaren achter slot en grendel verdwijnen.