LVV houdt interdepartementale Port Health training voor inspectiediensten

1267

19731985_1848865452108757_1695144471263755032_nHet onderdirectoraat Veeteelt (ODVEE) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verzorgt momenteel een interdepartementale Port Health training voor zes inspectiediensten. 16 vertegenwoordigers van de afdelingen Plantenbescherming & Kwaliteitskeuringen, Dienst Veterinaire Inspectie en Disease Monitoring Visserij van het ministerie van LVV, en ook het Buro Openbare Gezondheidszorg (BOG), Lands Bosbeheer en Bostoezicht (LBB) en het het Viskeuringsinstituut (VKI) nemen deel aan deze training om de vele uitdagingen op de grensposten, inlandse inspectiepunten, zeehavens en luchthavens aan te gaan.

19875369_1848866158775353_1818615596955192957_nIngevolge de wet “Bestrijding Dierziekten GB. 1954 no 23/gewijzigd bij SB 1986 no.70 en “Plantenbescherming verordening GB 1965 no 102 worden momenteel uitsluitend op de Internationale luchthaven Zorg en Hoop de inspecties uitgevoerd door de relevante diensten van het ministerie van LVV. Bij de inspecties wordt documentencontrole van import– en exportdocumenten uitgevoerd op authenticiteit, correctheid en volledigheid, overeenkomstig de voorschriften en procedures. Verder wordt materiëlecontrole en sensorische keuring uitgevoerd en waar nodig monsters voor laboratoriumonderzoek van een product of levende dier(en) afgenomen. Ook wordt overeenstemmingscontrole uitgevoerd van het aangegeven product of lading met de vereiste documenten, waarbij o.a. de voorgeschreven verpakkings-, opslag- en transportfaciliteiten alsook de etikettering worden gecontroleerd. Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd worden de producten aangehouden totdat het onderzoek is afgerond met de besluitvorming om die of vrij te geven of te vernietigen.

19756368_1848865455442090_5259233699908261409_nHet geheel staat onder leiding van Miena Lachman, Staatsdierenarts en Coördinator Port Health van het onderdirectoraat Veeteelt. Tevens vertegenwoordigt Lachman tezamen met Sadhana Jankie het ministerie van LVV in de Nationale Port Health Commissie. De training is medio mei aangevangen en bestaat uit zes modules, waarbij zowel theoretische als praktische sessies verzorgd worden door deskundigen van diverse overheids- en particuliere departementen. Enkele onderdelen van de praktische sessies waren o.a. veldbezoeken aan groenten-exportbedrijf A. Mataw Impex, alwaar de trainees het verpakken en labelen van verse groenten bestemd voor de export mochten aanschouwen. Op het aquacultuurbedrijf Suri-Fish Farm N.V. mochten zij viskuit bezichtigen en het kweken van vis in aquacultuursystemen. Verder zijn bezoeken afgelegd bij een binnenlandse controlepost te Stolkersijver, Viskeuringsinstituut, visverwerkings- en exportbedrijf Polder Seafood, Wild Life exportbedrijf, Suriname Bird Paradise. De traineers zijn uitvoerig geïnformeerd geworden over de vereiste verpakking, de regels en procedures die gevolgd dienen te worden voor export van levende dieren. Een belangrijk onderdeel van de training is inspectie- en monstername van levende dieren.

Op het programma staan nog 4 terugkomdagen en een table top oefening. De training zal worden afgesloten met een simulatie-oefening op de Johan Adolf Pengel Luchthaven.