Caricomlesbrieven in de maak voor muloscholen

954

20140077_1574011619316391_2106403142197013182_nHet ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zit middenin het proces voor het ontwikkelen van nieuwe lesbrieven over de Caricom voor de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis op het Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau. Het project werd uitgevoerd door het ministerie in samenwerking met de Caricom en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme naar aanleiding van een in 2013 getekend verdrag. De lesbrieven zijn bedoeld voor de leerjaren 2, 3 en 4 van de muloscholen en bevatten informatie over de Caricom en Suriname’s relatie met het orgaan.
Vanuit de scholen was er altijd al een behoefte aan informatie over de Caricom en de Caricom Single Market and Economy bij de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis. Bovendien wordt op regionaal niveau afspraken gemaakt die veelal niet bekend zijn bij de schoolgaande jeugd. De noodzaak is dus groot voor een constante toevoer van informatie die door deze lesbrieven zal geschieden.

Volgens Salas Hamilton, Communication Specialist van de Caricom, is de leerstof zeer complex. Deze is daarom ook deskundig bekeken door een Pedagogisch-Didactisch Team en uitgesmeerd over drie leerjaren. Het team bestond ondermeer uit onderdirecteur Ontwikkelingsdiensten Yuro Dipotaroeno, onderdirecteur Yvette Rokadjie van het Ministerie van HI&T en Hamilton zelf. “De leerstof is heel simpel en interessant opgezet en kan makkelijk door de leerling worden opgenomen”, verzekert de Caricom specialist desgevraagd.

Dipotaroeno zegt dit project binnenkort te zullen afsluiten, zodat per oktober 2017 de lesbrieven kunnen worden aangeboden aan de leerkrachten en de leerlingen. “Competenties en vaardigheden, die wij van leerlingen verwachten, moeten in 2020 gewijzigd worden. Nu verwacht men van leerlingen dat zij breed geörienteerd en assertief zijn en kritisch kunnen denken. In het verleden gingen leerkrachten zelf op zoek naar informatie over de Caricom. Het gevaar hierbij is de leerstof dan niet uniform was en op het examen niet elke leerling de gehele leerstof beheerste. Dit is nu wel het geval en Suriname is zeker op peil als het gaat om de laatste informatie over de Caricom. De leerkrachten waren reeds getraind en zijn zelf de ontwikkelaars en stakeholders geweest van de lesbrieven. Zij konden zuiver aangeven wat er precies nodig is aan informatie. Toch zal elke leerkracht zelf verder op zoek moeten gaan naar informatie, omdat er met de tijd, veranderingen en vernieuwingen zouden kunnen plaats vinden binnen de Caricom,” aldus Dipotaroeno.