Nieuwbakken Cultuurdirecteur klaar voor job

717

20245331_1577484162302470_3561256433214130011_nOp het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het nieuw hoofd, Elviera Sandie, geinstalleerd door minister Robert Peneux. Tijdens haar toespraak gaf zij aan klaar te zijn voor de start van de werkzaamheden. “Ik ben ready. Ik ben de 6e directeur hier en de 2e vrouw die de functie bekleed. We gaan samen werken aan de ontwikkeling van de Surinaamse cultuur in het algemeen belang,” aldus de nieuwbakken directeur.

20292723_1577485732302313_9191827881928072130_nZe zegt al te hebben nagedacht over de uitdagingen die haar te wachten staat en stelde er drie vast. De eerste betreft het gebrek aan een up-to-date versie van het Sectorplan Cultuur. De laatste dateerd uit 2007. Het is dus de bedoeling dat die aangepast wordt in samenwerking met alle bereidwillige, relevante actoren. “Het nieuw plan zal gelden als bindende afspraak. We komen niet bijelkaar om alleen te praten,” benadrukt Sandie.

Het opvoeren van de voorlichting over cultuur activiteiten en prestaties en het bevorderen van natievorming gelden als tweede en derde uitdaging. “We moeten ons imago opkrikken en gelden zien binnen te halen. Voor het creëeren van natievorming moet er eerst gewerkt worden aan zelfbesef. Zo alleen kunnen we respect en waardering voor andermans cultuur opbrengen.”

20246300_1577483782302508_2929063809424512090_nHaar aspiraties vallen precies samen met de wens van minister Peneux om cultuur te verankeren binnen de samenleving. “Cultuur vervult een onzichtbare sleutelrol in de samenleving. Het is dus belangrijk dat kinderen vanaf de basisschool al kennis maken met dit onderdeel.” De nieuwe directeur zal dus de incorporatie van cultuureducatie op haar bord krijgen. In het Protocol van Overdracht staat de transformatie en de verdere ontwikkeling van het management en het personeel als belangrijkste taak vermeld.