Training controle en doorzoeken pleziervaartuigen in Suriname

554

De training controle en doorzoeken pleziervaartuigen is op maandag 28 augustus 2017 van start gegaan. Deze training is het resultaat geweest van de samenwerking tussen het Korps Politie Suriname en de Centre Interministerial Formation Anti-Drogue (CIFAD), gevestigd op Martinique. CIFAD is opgericht in 1992 en heeft als doel drugshandel en drugssmokkel in het Caraïbisch gebied en Latijns Amerika te bestrijden.

Vanwege de aard en strekking van deze training nemen behalve het Korps Politie Suriname ook andere veiligheidsorganisaties deel waaronder: de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de Kustwacht, de Port Controle Unit en de Douane. Het doel is om in partnerschap de inspanning te bundelen ten einde de drugshandel en drugssmokkel effectief en efficiënt te bestrijden.

De training vindt plaats bij MAS en wordt verzorgd door dhr. Franck Peltier verbonden aan de CIFAD en dhr. Leo Troillet verbonden aan de Franse douane.

De training werd namens de plaatsvervangend korpschef, commissaris van politie Antonio Chin, geopend door het Hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, commissaris van politie Guno Roosenhoff. In zijn openingstoespraak merkte commissaris Roosenhoff onder meer op dat deze training in voorbereiding was onder de gewezen korpschef, hoofdcommissaris Agnes Daniël en thans uitgevoerd wordt. Hij bedankte de overige partners waaronder de MAS en Bureau Nationale Veiligheid voor hun bijdrage. De training duurt t/m donderdag 31 augustus 2017.