Melkprijs vanaf 1 september 2017 met SRD2,25 verhoogd

1076

21314744_1877329432595692_111878115483536203_nMinister Soeresh Algoe heeft tijdens een bijeenkomst met stakeholders uit de melksector verschillende zaken besproken. Het belangrijkste punt dat vooral in deze tijd veel aandacht heeft geëist, is het productieproces van melk door de koersontwikkeling in Suriname. Dit heeft geresulteerd in het verhogen van de melkprijs vanaf 1 september 2017 met SRD2,25. De nieuwe prijs is dus vanaf 1 september SRD 8,50. De oude prijs was SRD 6,25.

Tijdens de bijeenkomst waren naast functionarissen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) , ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB), de Veehoudersbond Suriname (VHB), MICHI Natural Foods NV, Melkcentrale Paramaribo NV en Rudisa Beverages & Juices NV aanwezig. De melkboeren krijgen nu voor 1 liter rauwe melk SRD 3,50, een stijging van SRD 0,50 per liter op de oude prijs. De stakeholders komen er niet onderuit, dan te vragen naar een prijsaanpassing vanwege de hoge productiekosten. ‘De kleine verhoging van SRD 0,50 is al een aardige tegemoetkoming voor melkboeren’, geeft de voorzitter van VSMB, Edmund Blufpand, aan.

In Suriname is er momenteel weinig melkvee. De productie van melk is van 18.000 liter naar 8.000 liter per dag gedaald. Een van de reden is, omdat enkele boeren hun melkvee hebben laten slachten. De prijsaanpassing kan gezien worden als een incentive voor de melkboeren om meer te gaan produceren. Het streven van de prijsaanpassing is om de productie van 8.000 liter te verhogen naar 12.000 liter per dag. Met deze verhoging hopen de stakeholders dat de koers stabiel blijft, anders verkeren zij weer in de problemen. Naast een nieuwe melkprijs, is er ook gesproken over de keuring van rauwe melk. Van belang is de oprichting van een onafhankelijk keuringsinstituut waarin alle belanghebbenden, ook het ministerie van Volksgezondheid, zitting zullen hebben. Vooralsnog doet MCP de keuring van rauwe melk.
De actoren hebben ook aandacht gevraagd voor de keuringsmethode van de rauwe melk, volgens hun dienen de keuring en de keuringsmethode bij wet vastgesteld en of aangepast te worden.