NH neemt deel aan Regionale workshop over Internationale Nucleaire Veiligheidsmaatregelen voor Caribische staten

500

21151745_1183509935084058_2771200217101628570_nEen delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in de periode 21 tot 25 augustus jl. in Miami deelgenomen aan een workshop met als titel ” The Regional Workshop on International Nuclear Safeguards for Caribbean States”. De Bahamas, Grenada, Trinidad & Tobago, Guyana en VS hebben ook deelgenomen aan de workshop.

Tijdens de workshop vormden de verrichtingen van de Internationale Atoomenergie Agentschap, IAEA, hun werkwijze en de verplichtingen van lid landen jegens deze organisatie de rode draad.

Verder is ook aangegeven wat een Safe Guard Agreement ( information, access, and support to IAEA), een Small Quantity Protocol (vereenvoudiging van een Safe Guard Agreement voor landen met weinig of geen nucleair materiaal) en een Additional Protocol (additionele info over locaties) inhoudt.

Nucleair materiaal kan onder andere worden gevonden in:
1) Laboratoria
2) Universiteiten
3) Hospitalen en Kankerbehandelcentra
4) Radiologie
5) Goudvelden
6) Olie boorplatformen.

21192617_1183509928417392_6009635793070892297_nSuriname heeft wel een Safe Guard Agreement en Small Quantity Protocol in place. Er wordt thans gewerkt aan een Additional Protocol. Punt 5 en 6 zijn heel erg belangrijk.
Alhoewel Suriname nog geen lid is van de IAEA heeft zij wel in 1979 een Safe Guard Agreement getekend, dus is zij verplicht nucleaire issues te rapporteren aan de IAEA.
Tijdens de workshop zijn ook enkele vervolgstappen voor Suriname aangegeven waaronder het opzetten van een Nucleair Autoriteit en het vergroten van de politieke bewustwording.
De workshop die uit tal van presentaties, demonstraties en discussies bestond is door de vertegenwoordigers als boeiend, leerrijk en interactief ervaren.