Bosbrand in ressort Santodorp

1073

Welingelichte bronnen weten de redaktie van allesinsu te bereiken dat er op zondagavond rond 20.00u in het ressort Santodorp een bosbrand woedde. Was het niet te danken aan het kordate optreden van de brandweer en politie van dat ressort, dan zou de schade zeker rampzalig zijn voor zowel de natuur als de omwonenden.

Na een ingekomen melding via de Centrale Meldkamer werd de brandweer gelijk in kennis gesteld door de politie om de gewoede brand te blussen. De grootte van het terrein die reeds door brand is verwoest, is bijkans honderd vierkante meter.

Deze brand is uitgeslagen nadat een buurtbewoner op een leegstaand perceel een houtluizen nest in brand stak.
De brandweer doet een oproep aan de gemeenschap om niet onverantwoord te zijn met het maken van vuur en zeer voorzichtig te zijn met aansteken van huisvuil; in het byzonder gedurende de droge tijd met harde winden, welke goede voedingsbodem zijn voor vuur.

De politie krijgt dagelijks telefoons binnen van beginnende gras- en bosbranden.