Minister Ferdinand Welzijn van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme ( HI&T) tevens wnd. minister van het ministerie van Justitie en Politie (JUSPOL) heeft samen met een delegatie een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie.

De bewindsman heeft tijdens dit bezoek een onderhoud gehad met de districtsvader Wedperkash Joeloemsingh, waarbij van gedachten gewisseld is over zaken beide ministeries rakende. Ook werd een bezoek gebracht aan het kantoor van Justitie in Nickerie, waar ook een gerechtszaal van het Hof van Justitie van Suriname ondergebracht is. Deze zaal voldoet totaal niet aan de hedendaagse vereisten voor zittingszalen. Besproken zijn de mogelijkheden voor de spoedige afbouw van het in aanbouw zijnde Paleis van Justitie.

Daarna verrichtte minister Welzijn de opening van de Roadshow van de Pansa Group of Companies, die samen met het KMO-fonds promotie doet van de verschillende mogelijkheden en diensten, die het fonds en de mobiele TVET-center biedt. In zijn toespraak gaf minister Welzijn aan, dat het van belang is om het ondernemerschap te stimuleren en te bevorderen voor welvaart en welzijn van Suriname.

De minister had tijdens zijn bezoek aan ons rijstdistrict ook een luisterend oor voor de ondernemers uit het gebied. Zo heeft hij o.a. gesprekken gevoerd met marktondernemers (standhouders), padieboeren, rijstexporteurs en ondernemers uit de toerismesector. Aan de orde kwamen onderwerpen als toerisme, pluimveesector en de nieuwe Wet Bedrijven en Beroepen. Eerder vermelde ondernemers hebben aangegeven blij te zijn met de komst van de minister. Ook hebben ze hun problemen kenbaar gemaakt. Tijdens de gesprekken werden door beide partijen oplossingmodellen aangedragen. De bewindsman heeft na de vruchtbare gesprekken aangegeven – voor zover nodig – in contact te zullen treden met zijn collega’s voor het uitwerken van de oplossingsmodellen.

Coronie vraagt om meer bewustwording ondernemers
In het kader van het werkbezoek van minister Welzijn aan Nickerie, heeft de bewindsman samen met zijn delegatie een tussenstop gemaakt op het districtscommisariaat te Coronie. Daar heeft de bewindsman een onderhoud mogen hebben met de Wnd. Districtscommissaris van Coronie, dhr. Mike Nerkust. Bij dit gesprek was ook de Coroniaanse parlementariër Remie Tarnadi aanwezig. Hij vroeg de minister meer awareness te brengen in het district voor startende ondernemers. Directeur Reina Raveles gaf aan, dat er reeds sessies zijn geweest met jongeren uit het district waarbij zij tools aangereikt gekregen hebben voor het maken van een bedrijfsplan.

Op districtsniveau is het ministerie van HI&T waaronder het KMO -Fonds ook al bezig met de Pansa Group of Companies, de afdeling bedrijfsvergunningen en het Surinaams Standaarden Bureau met het stimuleren van ondernemers in diverse districten. Kleine-, middelgrote en of startende ondernemers kunnen met hun bedrijfsplan langskomen bij het Fonds en indien ze dat nog niet hebben, kunnen ze begeleid worden, voegde minister Welzijn er aan toe. Minister Welzijn was in de hoedanigheid van minister van HI&T alsook wnd. minister van het ministerie van Justitie en Politie (JUSPOL).

Wat Handel, Industrie als Toerisme betreft, werd tijdens het gesprek erop gewezen, dat het ministerie van HI&T op dit moment 2 focussectoren heeft, namelijk het toerisme en de pluimveesector. Kipimporten vanuit het buitenland worden zoveel mogelijk beperkt waarbij de locale kippenkweekers de gelegenheid krijgen de markt daarvan te voorzien. Wat Justitie en Politie betreft vroegen zowel de politie- als brandweercommandant de aandacht voor hervatting van de renovatiewerkzaamheden van het politiestation als de brandweerwoningen. Minister Welzijn heeft aangegeven werk hiervan te maken.