Ben Olivieira: “Geld voor schoolpakketten verdwenen”

5626

De jaarlijks terugkerende schoolpakkettenaktie van de liefdadigheidsstichting ‘Ben Olvieira’ stagneert momenteel omdat het geld daarvoor is verduisterd, kennelijk door een persoon die banden heeft met de organisatie. Ruim zesduizend surinaaamse dollar heeft een aantoonbare verdachte buit gemaakt, verklaart de voorzitter van de stichting en zakenman Ben Olivieira.

De financiële middelen voor het projekt rondom schoolpakketten komen voor een belangrijk deel uit opbrengsten die de ondernemer verdient aan verhuur van kamers in het appartementencomplex dat hij bezit te Nickerie. “Tijdens mijn afwezigheid gedurende ongeveer een maand heb ik tijdelijk een beheerder aangesteld die mij, bij terugkeer, een praktisch lege kas heeft laten zien”, legt Olivieira uit. Hij geeft aan dat de verdachte persoon beweert dat in die periode de bezettingsgraad van gasten in het complex laag was, waardoor de zaak weinig inkomsten had.

“Volgens die beheerder heeft hij het weinige geld bovendien moeten uitgeven aan onderhoud en schoonmaak van het complex.” Olivieira zegt dat hij in eerste instantie de zaak in der mine heeft willen schikken met de verdachte in kwestie. “Maar steeds meer werd duidelijk dat het om een redelijk groot bedrag gaat. Geld dat eigenlijk bestemd was voor de aanschaf dit jaar van schoolpakketten voor minderbedeelde kinderen.” De ondernemer vindt het erg dat die persoon op zo een manier omgaat met een projekt gericht op kinderen die met moeite aan schoolspullen kunnen komen. Hij heeft daarom officieel aangifte gedaan bij de politie, die de zaak onderzoekt.-.