Stijging brandstofprijzen door orkaan en stijging wereldmarktprijs ruwe olie

1174

De wereldmarktprijs voor ruwe olie heeft gedurende de maand september een hoogte bereikt van US$ 51.73 per barrel. Als gevolg hiervan is met name de pompprijs voor Unleaded en Super Unleaded met SRD 0,54 gestegen. Dat betekent dat de nieuwe pompprijs voor Unleaded en Super Unleaded respectievelijk SRD 6.80 en SRD 6.94 bedraagt. Ook de prijs voor Diesel is gestegen en wel met SRD 0,30 en komt de nieuwe pompprijs voor Diesel op SRD 5.78. Deze nieuwe brandstofprijzen zijn vandaag reeds ingegaan d.d. vrijdag 6 oktober 2017. De huidige prijzen bij de pomp zijn berekend tegen een wisselkoers van SRD 7.50 voor US$1.

De inkoopprijzen van de oliemaatschappij SOL Suriname N.V. zijn gestegen als gevolg van de gestegen wereldmarktprijs van ruwe olie met als gevolg, dat het Ministerie, zoals mogelijk reeds heeft bekend gemaakt, geen invloed heeft bij de vorming van de consumentenprijs voor brandstof.

Het is bekend geworden, dat de sluiting van enkele raffinaderijen in het zuiden van de VS als gevolg van de orkaan Irma die daar actief was, heeft geleid tot de verhoging van de brandstofprijzen.
Hiernaast wijst het Ministerie erop, dat in geen geval er afgeweken mag worden van deze vastgestelde maximum pompprijzen en dat niet nodig is om brandstof te hamsteren daar er voldoende voorraden aanwezig zijn bij de pompstations.

Het is verwachtbaar dat de prijzen bij invoer en gebruik van de volgende lading brandstof wederom zullen dalen.