Telefonische afspraken leiden tot oplichting

1174

De afdeling Fraude van de politie heeft aangiften opgenomen van benadeelden die na een telefonische afspraak een geldsbedrag hebben afgestaan aan onbekenden.

Volgens benadeelden worden zij opgebeld door een persoon die zich voordoet als te zijn een hooggeplaatste ambtenaar, werkzaam op het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) of een medewerker van de afdeling Vuurwapenvergunning. De beller geeft vervolgens door dat hun beschikking met betrekking tot een perceel aanvraag of vuurwapenvergunning in afrondende fase is en dat zij elk moment hun vergunning in handen kunnen krijgen.

Verder geeft deze beller aan dat er een geldsbedrag betaald moet worden om het proces te versnellen. Elke benadeelde die zich bereid heeft verklaard alvast te betalen om het proces te versnellen, zijn opgelicht. De oplichter benaderd personen, winkelzaken en taxichauffeurs om het geld van de benadeelden in ontvangst te nemen. Dit doet hij door een koopovereenkomst voor een roerend goedn te sluiten of een taxirit te vragen naar een bepaald adres.

Bij het opgeven van de bestelling of de rit wordt de naam van de benadeelde doorgegeven als te zijn de persoon die zal betalen. Zodra de betaling is geschied en de oplichter over het geld beschikt, hebben de benadeelde noch de winkelzaak of de taxichauffeur nog contact met het telefoonnummer dat de oplichter heeft gebruikt.
De benadeelden volgen alle instructies van de oplichter blindelings op, zonder hem eens te hebben ontmoet.
De politie van Fraude is bezig meer informatie over deze zaak te verzamelen. Enkele benadeelden doen uit schaamte geen melding bij de politie.

De politie doet een dringend beroep op de gemeenschap alert te blijven en dus op geen enkele wijze hun medewerking te verlenen aan deze oplichter(s). Indien u een terrein of een vuurwapenvergunning heeft aangevraagd, moet de afhandeling bij desbetreffende overheidsinstantie plaatsvinden. Zulks kan op geen enkele andere wijze buiten deze instantie om plaatsvinden.

Aangezien deze oplichter(s) gebruikmaakt van medewerkers van overheidsinstanties, winkelzaken en taxichauffeurs doet de politie een dringend beroep op deze groepen om extra alert te blijven door geen pakketten van – en voor personen in ontvangst te nemen zonder te weten wat de inhoudt van dit pakket is.

Op het moment dat u benaderd wordt om pakketten voor een onbekende persoon te ontvangen en te vervoeren, bent u medeplichtig aan deze oplichtingspraktijken en indien de politie hiervan op de hoogte is, loopt u de kans in verzekering gesteld te worden, daar u verantwoordelijk bent indien het pakket in uw bezit wordt aangetroffen.