Nationaal Vervoer Bedrijf opent kantoor te Atjoni

501

Het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) heeft een eigen kantoorruimte te Atjoni geopend. Stationchef Harold Fonkie bleek erg ingenomen te zijn met het heugelijk feit. De totstandkoming van de werkkamer wordt voornamelijk door de plaatselijke bevolking gezien als een enorme prestatie.

De stationchef borduurde in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) verder voort dat het hier om een mijlpaal gaat. Ruim drie weken geleden werd het werk vanaf het terrein van de markt gedaan. Documenten moesten naar huis worden meegebracht vanwege gebrek aan opbergruimte, maar dat behoort nu tot het verleden.

De werkruimte is nu gekoeld waardoor het werk prettig en effectief kan worden gedaan. Onze diensten bestaan uit ondermeer het controleren en registreren van de NVB-boten en bussen, het verschaffen van informatie aan passagiers en belanghebbenden. Er vindt ook inspectie plaats op de kaartenverkoop, het dragen van zwemvesten, het gedrag van de bootslieden en netheid van de boten. Passagiers zijn verder verplicht een zwemvest aan te hebben, aldus Fonkie.

Op dit moment zijn er 13 boten beschikbaar die dagelijks varen van het eerste tot het laatste dorp. De bootmannen zijn verder aansprakelijk voor de passagiers die geen zwemvest aan hebben, in dat geval dient er SRD 50,- aan boete te worden betaald. De tarieven tussen de NVB- en particuliere boten verschillen tot SRD 300,- want waar een NVB-boot SRD 50,- kost, betaalt men SRD 150,- bij een particuliere bootman.

Omdat orde belangrijk is heeft het NVB ook haar normen waaraan de passagiers zich dienen te houden. De veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd en confrontatie tussen passagiers onderling dienen te worden vermeden. Indien een reiziger weigert om een zwemvest te dragen, heeft de bootsman het recht om de passagier uit het vaartuig te laten stappen. De bootsmannen zijn verplicht alle ongeregeldheden te rapporteren bij de leidinggevenden zodat die op hun beurt kunnen ingrijpen.