Landelijk Asfalteringsprogramma IV (LA-IV)

1021

In de maanden november 2017 en december 2017 worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

De volledige reconstructie van de wegstrekking zal plaatsvinden aan de COESEWIJNESTRAAT en wel in de wegstrekking Lawasstraat – Duisburglaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd afhankelijk van de heersende weersomstandigheden in de aangegeven periode. Het doorgaand verkeer wordt tijdens deze werkzaamheden geleid over de naastgelegen ventweg en de berm.

Het verkeer van de ventweg wordt alleen toegelaten naar het noorden (richting het centrum), de ventweg is dus tijdelijk een éénrichtingsweg.

Er wordt aan de weggebruikers gevraagd de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie en de aanwijzingen van de (weg)werkers en de politie stipt op te volgen. Niet te vergeten ook de geplaatste tijdelijke bebordingen in acht te nemen.