Hervormingen belastingen: Pappen en nathouden is geen optie

534

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad opende in de ballroom van Torarica het belasting seminar “Samen leven, samen kiezen, samen betalen”. Met dit seminar werd beoogd om tussen diverse belanghebbenden een discussie op gang te brengen over de geplande belastinghervormingen. De nadruk werd gelegd op de invoering van een werkbare omzetbelasting.

De bewindsman gaf in zijn openingstoespraak aan dat de belastinginkomsten in termen van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van ons land zeer laag is vergeleken met andere landen die een mindere afhankelijkheid van de overheid hebben. De inkomsten moeten worden opgevoerd, maar niet zonder aandacht voor de fundamentele vraagstukken van rechtvaardigheid draagkracht en duurzaamheid. Het verbeterd fiscaal stelsel moet zodanig zijn dat iedere burger naar draagkracht en vermogen kan bijdragen aan de ontwikkeling van ons land.

De hervorming van de belastingdienst moet er uiteindelijk toe leiden dat de landsinkomsten in het jaar 2020 moeten zijn gegroeid met vier tot zes procent. Het proces zal twee tot drie jaar in beslag nemen. Uiteindelijk zal onder andere het kassysteem en de manuele invoering worden opgeheven. De ICT zal dus een heel belangrijke rol vervullen in het geheel.