Bikers vierden Srefidensi op geëigende manier

1843

In verband met de bike week is er een Srefidensi activiteit geweest voor motorfietsers te Misahoi, Klaaskreek. Dit evenement, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, heeft ook dit jaar een internationaal karakter.

Motorclubs vanuit Frans-Guyana, Curaçao, Aruba en Guyana maken als onderdeel van de uitwisseling tussen de verschillende clubs dit jaar ook deel uit van deze editie van dit evenement. De organisatie voor de bike week ligt in handen van de motorclubs Makka en Gonini.

De Districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa, gaf toestemming voor dit evenement dat ook de ondersteuning kreeg van de minister van Defensie en anderen.

Kenny Rogers, president van de Gonini motorclub, vindt deze activiteit, die op 26 november is gehouden, een goede trekpleister en toeristische activiteit voor ons land. De Gonini president onderstreept het belang voor ons land. “We maken de buitenlanders onder meer bekend met het natuurschoon, de vriendelijkheid, de variëteit van Surinaamse gerechten” verteld Rogers over het spin-off effect. De verdubbeling van het aantal buitenlandse deelnemers ten opzichte van twee jaar geleden noemt de gedreven president als wapenfeit.