Ilonka Elmont Foundation sluit 10 jarig jubileum af

275

De Ilonka Elmont Foundation heeft in het Emile de la Fuente Sportcentrum een sportdag gehouden. De ruim 100 leerlingen van VSO Flora mochten aan de sportdag waar hockey, mono-fling, rugby, voetbal en tienbal op het programma stonden.

Niet alleen de leerlingen hadden een fantastische ochtend. Datzelfde gold ook voor de docenten en het schoolhoofd van VSO Flora. Zij deden allemaal actief mee, dit om de leerlingen te motiveren en aan te moedigen. De 21 sportleiders die de afgelopen drie dagen het Ready&Able Train de Trainer programma hebben gevolgd, hadden alles tot in de puntjes voorbereid. Tijdens de cursus hebben zij onder andere geleerd hoe om te gaan met de verschillende doelgroepen binnen het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Maar ook didactiek & evaluatie, EHBO, leiderschap en de verschillende verantwoordelijkheden van de sportleider, kwamen daarbij aan bod. De Ilonka Elmont Foundation had het geluk dat er dit jaar een fantastische groep cursisten de trainingen volgden. De sportdag verliep, mede door de inzet van hun allen, vlekkeloos. Aan het eind van de dag mochten deze 21 sportleiders hun certificaat ontvangen. De Ilonka Elmont Foundation heeft inclusief deze lichting de afgelopen jaren al 186 sportleiders opgeleid.

Dat sport en muziek goed samengaan bewees topartiest Skittz. Hij was de hele sportdag aanwezig, deed met alle spelen mee en sloot de dag af met het zingen van zijn grootste hits. De Ilonka Elmont Foundation heeft de afgelopen jaren veel sportactiviteiten ontplooid als het gaat om kinderen en jongeren met een beperking. Zo is het Special Heroes programma in Suriname geïntroduceerd, organiseert zij jaarlijks sportdagen (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en wordt er middels de Ready&Able cursussen aan capaciteitsversterking gedaan. Sinds een paar jaar heeft de Foundation een Nederlandse partner, waarmee nauw wordt samengewerkt. Stichting Nationaal Fonds ‘Het gehandicapte kind’ (Stinafo) uit Nederland zorgt ervoor dat er ook financieel een impuls wordt gegeven. Stinafo heeft deze editie de kosten van de Ready&Able Training en de sportdag voor haar rekening genomen. Namens het bestuur van Stinafo was Nico Teunissen aanwezig bij deze training.

Ilonka Elmont zèlf kijkt terug op een prachtig weekend en vandaag een mooie sportdag. Zij dankt alle mensen die er nu, maar ook de afgelopen 10 jaar voor hebben gezorgd dat haar Foundation een steeds belangrijker plek binnen de Surinaamse samenleving heeft gekregen. Er is nog veel werk te doen, maar wanneer je kijkt naar de sportleiders die vandaag hun certificaat hebben gekregen, kunnen ook zij samen met de Ilonka Elmont Foundation blijvend hèt verschil maken.

Ilonka Elmont Foundation

Bron: SMEsport.