Visserij sector terug draaien naar nul

1018

25289362_1927854320876536_7889868683148952704_nMinister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tijdens zijn betoog op maandag 11 december 2017 in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat hij de visserijsector terug zal draaien op nul. Deze handeling zal de minister plegen om zodoende de sector helemaal te kunnen ordenen en corruptie vrij te kunnen maken. Volgens de minister is het belangrijk om opnieuw te beginnen. Ook vermeld de LVV-bewindsman erbij dat er wijzigingen gepleegd moeten worden aan de Visserijwet. Verder geeft de minister aan, in afwachting op het CLAD-rapport, geen uitspraken te doen over de duistere zaken op het Onderdirectoraat Visserij.

25151845_1927854337543201_7085840483939251190_nTijdens zijn betoog heeft de minister het ook gehad over de landbouwsector. Vaak genoeg wordt aangekaart dat er meer of minder padie ingezaaid is. Dit alles gaat gepaard aan een procedure. De LVV-voorlichters gaan dagelijks de velden in. Zodoende komt informatie van padie inzaai op dagbasis binnen. Momenteel zijn er ongeveer 5.037 kavels ingezaaid door kleine – en middel grote landbouwers. De minister zal in dialoog treden met de landbouwers van het district Saramacca, om mogelijkheden te bespreken om pindateelt te stimuleren. Het is de bedoeling de landbouwer te doen bundelen in coöperatie vorm voor de nodige faciliteiten die nodig zijn voor de pindateelt.

Ook is aan de orde gekomen hooglandrijst. Suriname heeft een overeenkomst met Brazilië en Nieuw-Zeeland, waarbij de focus op de productieverbetering van hooglandrijst in het binnenland ligt. De productie van hooglandrijst is drastisch toegenomen van 900 kg naar ongeveer 3.000 kg. Dit is een behoorlijke stijging geeft minister Algoe aan. Gezien de stijging zal naar mogelijkheden gekeken worden voor het opzetten van kleine pelmolens.

Het ministerie heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met het Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het Polytechnisch College Suriname (PTC) in het kader van onderzoeken in de agrarische sector. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk onderzoeken te doen om onder andere importproducten te vervangen met lokale productie.

Ook vindt de minister het van eminent belang dat het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) wordt overgeheveld naar de Nationaal Ontwikkeling Bank (NOB). Aan deze fonds wordt er nog een oppotting van 5 miljoen Surinaamse Dollars bij gedaan en zal het geld beheerd worden door de NOB.