Feestelijke en spannende bridge jaarafsluiting 2017 te DSB

676

Nadat de bridgers al verschillende afsluitingen hadden gehad de afgelopen we(e)k(en) was het de beurt van de Surinaamse Bridge Bond (SBB) om af te sluiten. De Bond sloot zijn bridgekalender af met de recentelijk succesvolle Kerstbridgedrive 2017.

Deze werd gewonnen door Jagdies Harpal en Santosh Raghoenandan en afgelopen maandagavond werd er na de afsluiting van de Hartencursus voor dit jaar een laatste open parensessie gehouden te DSB met zes speeltafels o.l.v. de niet-meespelende Ewald Muskiet. Deze bridgesessie werd door de twaalf paren volgens de Reduced Howell-loop gespeeld over 8 ronden van steeds 2 boards (in totaal 16 spellen), waarbij er door de bridgers in overvloed was gezorgd voor heerlijk en lekker eten/snacks en drank en wijn.

De speelsessie was aanvankelijk bedoeld om er een leuke individuele bridgedrive te houden, maar vanwege het spelen van steeds dezelfde spellen op alle 6 tafels tegelijk volgens aangeven van de Bridgemate kon dit niet in praktijk worden gebracht. Er werd toen wel geloot en men mocht niet met hun reguliere partner spelen. Plus werd er volgens een sterk vereenvoudigd biedsysteem gespeeld: 5-card major-/best minoropening, 2 sterke openingen, preemptieve 3-4 openingen, op SA normale Stayman conventie, Jacoby- en lage kleurentransfers, azen vragen met Gerberantwoorden etc. Er mocht hierbuiten niet gespeeld worden en was strafbaar als dit voorkwam. Een ieder hield zich goed hieraan en op zichzelf verliepen de sessies goed en vlot op enkele onderbrekingen na van de eetpauzes. Er hoefde ook geen enkel keer gearbitreerd te worden.

Aan het eind van de hele spannende speelsessies bleek dat er twee winnaars waren. Beide koppels hadden evenveel gescoord en waren niet tegen elkaar uitgekomen. Remie Wiratma / Ratan Kalka en Santosh Raghoenandan / Jane Harkisoen eindigden gelijk met een wedstrijdscore van 103 punten en 64,4%. Op de derde plaats eindigden Rinia Lieuw A Soe en Reita Hasnoe met een score van 83 punten en 51,9%. De vierde plaats was voor de jonge Shiva Kalka en Steven Haverkamp met 81 punten en 50,6%. Ook hierbeneden was het heel erg spannend, immers de vijfde plaats werd gedeeld door 2 paren met een gelijke score van 80 punten. Deze waren Armand Karg / Kasim Karnadi en Asha Gopalrai / Piem Reiziger. Er zal de komende 2 maandagen niet gespeeld worden bij DSB vanwege Kerst en de drukke feestdagen. De bridgers worden verzocht extra voorzichtig te zijn in het verkeer en met vuurwerk.

SBB Nieuwjaars Bridgedrive 2018
Het nieuw bridgekalenderjaar 2018 van de Bond begint met de traditionele Nieuwjaars bridgedrive, welke al op maandag 8 januari a.s. gehouden zal worden bij DSB. De inschrijving en registratie hiertoe is reeds gestart. De Bond dankt alle leden, cursisten, bridgers, sponsors, de pers en een ieder die op welke wijze dan ook enige medewerking c.q. ondersteuning heeft verleend en wenst verder een ieder een hele prettige Kerst, een goede afsluiting, een voorspoedig Nieuwjaar en tot slot hele fijne en veilige feestdagen toe.

Surinaamse Bridge Bond

Bron: SMEsport