Dienstverlening SZF naar publiek uitgebreid

882

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft in 2017 een bewogen jaar gekend. Belangrijk was de dienstverlening naar de samenleving toe uit te breiden. Daarnaast is er veel aandacht geschonken aan de communicatie met alle dienstverleners binnen de zorg.

Dit zegt SZF directeir Rick Kromodihardjo in gesprek met het NII. De manager liet de revue van het haast afgelopen jaar passeren en stelde, dat er veel werk aan de winkel was. De regering gaf eind 2016 het SZF de opdracht om de groep van Basiszorg verzekerden over te nemen wat het fonds in een klap tot de grootste zorg inkoper in Suriname maakte. Het fonds had de verantwoordelijkheid om ruim 350.000 burgers te garanderen van een medische dekking. De hele opzet van het fonds moest aangepast worden waarbij meer personeel nodig was. Daarnaast moest ook het hele systeem gewijzigd worden en moest er aanpassing plaatsvinden van de publieke ruimten van de maatschappij. Belangrijk was dat de cliënten op een waardige wijze bediend moesten worden.

Het SZF breidde zijn diensten zowel in de stad als in de districten uit om zo de verzekerden tegemoet te komen. De directeur geeft verder aan, dat met de dienstverleners zoals de huisartsen specialisten, ziekenhuizen, para medici  intensieve communicatie is gevoerd om na te gaan welke goede afspraken gemaakt konden worden. Volgens de directeur heeft het fonds in elk ziekenhuis ook een unit operationeel gesteld om belanghebbenden sneller van dienst te kunnen zijn. Volgens Kromodihardjo heeft het fonds een pad ingezet om een transitie te maken van een betaalloket naar het bieden van kwalitatieve zorg naar de samenleving toe. Wat volgens de verzekeraar ook van belang is, is de preventie. Het jaar 2017 is daarom uitgeroepen tot Healthy 2017. Het fonds is vast van plan dit in 2018 te continueren en verder uit te bouwen.

Binnen het fonds is een nieuwe afdeling samengesteld genaamd Management Information System die data moet verzamelen. Op grond van deze informatie kan het fonds nagaan hoe bijvoorbeeld jonge mensen dialysepatiënt of diabeet worden of hoe kinderen in bepaalde gebieden ziekteverschijnselen tonen. Deze data kan beschikbaar worden gesteld aan de overheid om er beleid op los te laten, zegt Kromodihardjo.

Ofschoon er veel werk is verzet in 2017 is er wel een punt waar Kromodihardjo nog niet helemaal tevreden over is. Hij had graag beter willen communiceren met alle dienstverleners en de samenleving omtrent het verder verbeteren van de zorg. Er is sowieso veel met elkaar gecommuniceerd maar naar zijn zeggen is dat nooit genoeg. Het moet aldoor verbeterd worden, aldus de SZF-topman.