2017 voor DNA jaar van verdergaande verbetering

852

Het jaar 2017 is voor De Nationale Assemblee (DNA) wederom een periode geweest van verdergaande verbetering. In de periode 2010-2015 hebben alle 51 volksvertegenwoordigers reeds een redelijk succesvol verbeteringstraject gehad. Ofschoon het parlement ook heeft ervaren dat er minder middelen zijn, is er dankzij de deskundigen en de staf meer en beter werk verzet.

Het parlement heeft op vrijdag 22 december zijn laatste bijeenkomst voor dit jaar gehad. Voorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf aan, dat na de feestdagen samen met de griffie geëvalueerd zal worden. Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar hoopt de voorzitter dat hetgeen wat verbeterd is, de volksvertegenwoordiging zal leiden naar nog meer en betere kwaliteit wetgeving.

De voorzitter wenste namens het parlement de samenleving een productief 2018 toe. Regeringscoördinator in DNA minister Soewarto Moestadja gaf aan, dat de samenwerking met het parlement goed is geweest. Hij sprak de hoop uit, dat deze goede relatie in het nieuwe jaar voortgezet wordt. Hij wenste de natie alle goeds toe voor het nieuwe jaar.