Op maandag 18 december hebben leden van het Algemene Nummer Registratie Systeem (ANRS) bij een reguliere controle een aantal autobestuurders staande gehouden waarvan na verificatie bleek dat zij een of meerdere verkeersvonnissen op hun naam hadden.

Allen hebben middels contante betaling gevolg gegeven aan hun vonnis.

Bij controle van het rijbewijs van één van de bestuurders bleek deze te zijn vervalst. Bij verificatie via de afdeling Rijbewijzen bleken ook zijn gegevens niet voor te komen in het automatisch Rijbewijzen systeem. De chauffeur is aangehouden en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie ingesloten. Hij heeft bij het verhoor toegegeven met een vals rijbewijs te hebben gereden.