Veel betere consensuscultuur ontwikkelen

528

“Wanneer men in het proces is om voorstellen te doen, komen er geen voorstellen. Men kijkt de kat uit de boom”. Dit zei vicepresident (VP) Ashwin Adhin tijdens de persconferentie die gisteren in het regeringsgebouw werd belegd omtrent de gesprekken die zijn gevoerd tussen de regering en de onderwijsbonden. De bewindsman gaf aan dat het twee jaren geduurd heeft om te komen tot het staatsbesluit, en dat de onderwijsbonden genoeg tijd gehad hebben om een verandering te brengen in het proces.

Verandering, is volgens de vice president, verandering van individuen en hun eigen positie. Het moeilijkste dat we kunnen doen is alle neuzen in een richting krijgen. Consensusvorming is een groot probleem in dit land maar door gezamenlijk dingen te doen, een coöperatieve houding aan te nemen en een pro-actievere inbreng te hebben, zullen verandering in dit moeizaam proces teweeg worden gebracht. Minister Patrick Pengel die waarneemt op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zal de onderhandelingen rondom het proces met de onderwijsbonden verder begeleiden. De minister gaf aan de draad weer op te pakken en dat het van belang is dat de rust terugkeert. Ook zal er met al de actoren samengewerkt worden aan de uitvoering van deze resolutie.