Harten bridgecursus succesvol afgerond

526

De Hartencursus voor gevorderden is op 18 december jl. officieel afgesloten na negen intensieve lessen verzorgd door de trainer Ramon Razab-Sekh en met de uitreiking van de certificaten aan 13 succesvolle cursisten.

Naast het lesboek (Berry Westra deel 3) zijn de cursisten ook onderwezen in diverse bridgeconventies en het produceren van een systeemkaart. Echter bleek na het organiseren van de recente succesvolle Kerst-, Jaarafsluitings- en Nieuwjaarsdrive nog steeds de noodzaak voor de verdere begeleiding van deze bridgers in een aantal aspecten. Er werd wederom op de trainer een beroep gedaan om deze groep verder te begeleiden. Op maandag 15 januari jl. is hiermee gestart en zal er vervolgens nog eens de komende drie weken aandacht besteed worden aan deze groep van ongeveer 15 bridgers in voornamelijk de aspecten m.b.t. het bieden, het tegen-spelen en het afspelen.

Gister is bij de les (tussen 19.00 en 20.00 uur) de nadruk gelegd op het bieden. Ook de enkele bridgers die waren gekomen om te spelen konden meedoen aan de les en nuttige informatie bekomen. Er waren uiteindelijk 20 bridgers aanwezig. Na de mededelingen en het jaaroverzicht behandeld door de secretaris werd er open parensessies op de vijf wedstrijdtafels gespeeld met 9 deelnemende koppels. Er werd weliswaar niet meer gescoord vanwege een kleine manco aan de Bridgemate, maar toch werd er lekker gespeeld en geoefend.

Na de goed en succesvol verlopen Nieuwjaarsbridgedrive de vorige week met 16 paren, die nog gewonnen werd door Ratan Kalka en Ramon Razab-Sekh, zal de Surinaamse Bridge Bond (SBB) zijn aandacht nu richten de organisatie van de Verjaardagsdrive en de Nationale open viertallenteams kampioenschappen, die ‘gescheduled’ staan voor februari en maart 2018. Meer informatie hieromtrent volgt binnenkort.
Ten overvloede wordt erop gewezen dat door het secretariaat ook de bridge-activiteitenkalender van 2018 is vrijgegeven en als volgende activiteit staat vermeld de SBB Verjaardagsdrive, welke op 18 februari a.s. zal gehouden worden ter gelegenheid van de 64-ste jaardag van de Bond; details van de voorregistratie volgen binnenkort.

Deelname aan de 27th Sun, Sea & Slams te Barbados wordt nog overwogen en belangstellenden kunnen zich bij de Bond opgeven. Eventuele deelname is evenwel op eigen kosten (zie bijlagen). Ook de prestigieuze SBB Nationale Viertallen Kampioenschappen beginnen dit jaar vroeg vanwege de deelname aan de 45-e Inter-Guyanese Bridge Kampioenschappen te Frans Guyana tijdens het komend Paasweekeind. De bridgers nu al worden opgeroepen om tijdig hun 4-tallenteams te vormen en zich goed voor te bereiden hiervoor. Op maandag 5 maart a.s. is ook de SBB Jaarvergadering gepland waarna het 4-tallentoernooi gecontinueerd wordt. Er wordt een dringend beroep gedaan op de bridgers om op tijd op de maandagen te komen en af te melden indien men niet komt. Verder ook op tijd aan te geven indien men geen partner heeft om te spelen, zodat er eventueel ‘gepartnerd’ kan worden.

De bridgelessen zijn stipt van 19.00 tot 20.00 uur en ook toegankelijk voor een ieder en zijn er hier geen kosten aan verbonden. Verder zal er de komende maandagen weer normaal gespeeld worden bij DSB om 20.00 uur. Aanmelden en aanwezig zijn hiervoor uiterlijk kwart voor acht nm!

Surinaamse Bridge Bond

Bron: SMEsport.