Kokos industrie biedt enorme mogelijkheden

1129

Suriname kan veel voordelen halen uit de kokosindustrie. Deze sector biedt ons land exportmogelijkheden wat positief zal werken op de economie. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is met de Caribbean Agriculture Research and Development Institute, CARDI, druk bezig de kokosteelt de nodige boost te geven.

Sjaak Khodabaks, national focal point voor Suriname als het gaat om het ontwikkelen van de kokosteelt, zei tijdens een persconferentie dat de afgelopen periode in alle districten waar kokos een rol speelt een nursery is opgezet. Dit is nodig om de aanplant met goed plantmateriaal uit te breiden. De kokosteelt was een poos verwaarloosd. Nu wordt getracht samen met alle stakeholders verandering aan te brengen. Het ministerie van LVV heeft in alle ressorten de voorlichters getraind, zodat mensen ondermeer weten hoe ze plantmateriaal kunnen aanmaken. “Ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling zal een bijdrage leveren om in het binnenland de kokosteelt te helpen ontwikkelen”, zei Khodabaks. Het is volgens hem van belang dat de gemeenschap weet dat alles van de kokos gebruikt wordt. Van deze vrucht is het bekende kokoswater en olie de populaire producten. Met het afval kan er ook veel mee gedaan worden.

Er was een delegatie van CARDI in ons land die met alle belangrijke partners heeft gesproken over de mogelijkheden van de kokosteelt en om het verloop van het regionaal kokosproject ‘’Coconut Industry Development for the Caribbean”, te controleren . Op dinsdag 30 januari 2018 werd een “informatie event” inzake de diensten en doelen van CARDI gehouden.

In de tweede fase zal worden gewerkt aan het faciliteren van de belanghebbenden binnen de kokoskwekerijen middels fondsen en/of leningen. Verder zal niet slechts gewerkt worden aan het eindresultaat van de kokos in de vorm van bijvoorbeeld kokoswater en kokosolie, maar ook mogelijkheden voor het verwerken van het kokosafval zullen op tafel gelegd worden.

Volgens Maurice Wilson, regional coordinator van CARDI, heeft de kokosindustrie jaren geleden moeilijke tijden gekend. Kokosolie was het voornaamste product waarop de sector leunde. Door de soya- en palmoliedoctrine ging deze industrie achteruit. Echter heeft kokos de afgelopen jaren zijn voordelen bewezen wat de vraag ernaar ook heeft doen toenemen. Aan het project ’Coconut Industry Development for the Caribbean” dat in 2014 van start ging, participeren 11 landen waaronder Suriname. De financiering is mogelijk gemaakt door de EU/ACP. Wilson benadrukte eveneens het belang van een goed functionerende kokosindustrie. Vanuit CARDI wordt er alles aan gedaan om de sector tot een succes te maken.