Nickerie heeft een nieuw slachthuis

823

Suriname is een slachthuis rijker. In het district Nickerie, aan de Van Idsingaweg, heeft de opening van het Openbare Slachthuis Nickerie plaatsgevonden. De opening vond plaats op woensdag 31 januari 2018 door minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Districtscommissaris van Nickerie Wedprekash Joeloemsingh, en Hoofd Sectie Veeteelt Regio West Faizel Wilnis. Staatsadviseur Ramon Abrahams was getuige van dit heugelijk feit.

Het ruim 60-jaar oude slachthuis in het district verkeerd al geruime tijd in deplorabele staat. Bij enorme hoge watervloed staat het slachthuis onderwater. Jaarlijks wordt één duizend (1.000) grootvee uit Nickerie naar Paramaribo gebracht voor slachting. Dat is ruim een derde deel van wat er jaarlijks wordt geslacht in Suriname. Zowel de Nickeriaanse gemeenschap als Stevens Baboelal, directeur-eigenaar van De Meester Slagers in Nickerie en vee-opkoper, zijn blij met de aan winst. Hij geeft trots aan, dat met de komst van het nieuwe slachthuis, meer vee geslacht en geleverd kan worden aan de slagerijen.
Het idee voor de bouw van een nieuw slachthuis is in 2008 begonnen; de bouwwerkzaamheden zijn het jaar daarop van start gegaan. Het nieuwe slachthuis bestaat uit twee gebouwen, een ruimte voor het slachten van koeien en kleine vee en de andere ruimte voor uitsluitend varkens. Drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) wordt vee geslacht. De slachtkosten per koe en kleine herkauwer zijn SRD 35 en die voor het varken is SRD 17,50.
Slachtrijpe vee wordt van veehouders opgekocht door (vee-)opkopers, die vervolgens aan de hand van de behoefte van de slagerijen het vee laat slachten in het abattoir. Voor het proces van slachting plaatsvindt, wordt het vee eerst goedgekeurd door de vleeskeuringsmeester. Na de slachting worden de karkassen en organen van de koe gekeurd. Het vlees kan nu na het slachten, direct koel worden opgeslagen gezien het nieuwe slachthuis is voorzien van koelruimtes. Hierna wordt het vlees vervoerd naar de plaats van bestemming. Voorheen, bij het oude abattoir, werd het vlees direct in een koelvrachtwagen gedaan en verder getransporteerd.

Het hoofd van Sectie Veeteelt Regio West, geeft aan dat personen ook voor slachting van vee voor een feestelijk of religieus evenement, aldaar terecht kunnen zijn met de garantie van veilig en gezond vlees. Voor mensen van Nickerie, Coronie en Saramacca (grenzende aan Coronie), biedt het nieuwe slachthuis een besparing op transportkosten.
De volgende stappen zijn om de goed werkende middelen/machines over te brengen naar het nieuwe slachthuis en het certificeringsproces. “Gezien het ruimere slachthuis, is er een behoefte aan arbeiders voor een optimale werkuitvoering”, aldus Wilnis. Suriname beschikt over drie slachthuizen: Sure Beef NV, Varross NV en Openbare Slachthuis Nickerie. Ook is er een slachtplaats M. Jahangier & Zonen. Behalve het nieuwste slachthuis, zijn de rest in Paramaribo gevestigd.