Geen personele inkrimpingen met introductie “Moni Karta”

757

Er zullen geen personele inkrimpingen plaatsvinden bij de Afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, dit zegt Onderdirecteur Financieel Beheer Robin Huiswoud bij de huldiging van jubilarissen op deze afdeling. Het ministerie heeft gekeken naar mogelijkheden om mensen op een andere manier functioneel in te zetten. Met de komst van de ‘Moni Karta’ zullen er minder tot geen mensen meer naar het binnenland hoeven te gaan.

Het ministerie is bezig met een reorganisatie, op administratief gebied. Met de digitale betaling zullen de problemen waar de betaaldienst al jaren mee kampt tot het verleden behoren. Minister Christine Polak heeft de dagen die medewerkers van de betaaldienst doorbrengen in het binnenland teruggebracht van 21 naar 14. Met de nieuwe betaalwijze zal dat teruggebracht worden naar nul, ook de rest van het werk wordt minder. “Weest u niet bang, we jagen u niet weg” verzekerd de minister het personeel “wel eisen wij van u dat u zich gaat omscholen.”

De minister spoort medewerkers aan om zich verder te scholen. Dit is volgens haar niet alleen belangrijk voor de eigen onafhankelijkheid, maar het maakt ook verdere bevorderingen binnen de ambtenarij mogelijk. Het ministerie heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen hun werk naar behoren kunnen doen. “Zorgt u ervoor dat u de ervaring die u heeft opgedaan overdraagt aan de jongeren, al denken ze dat ze het beter dan u weten”, zegt de minister bij de huldigings activiteit van het AUSV.