Beheersraad Waterkant voert gesprek met minister Welzijn

630

Het dagelijks bestuur van de Beheersraad Waterkant, dat sinds februari vorig jaar onder het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme valt, heeft op 31 januari 2018 een bezoek gebracht aan minister Ferdinand Welzijn. Het bestuur onder voorzitterschap van Mw.Drs. J. Blokland-Wijnstein, heeft enkele zaken met betrekking tot de aanpak van de Waterkant met de bewindsman besproken.

Zo is allereerst een situatie aangehaald, waarbij een ondernemer die zonder toestemming van de districtscommissaris en de Beheersraad een bouwsel heeft opgetrokken aan de waterkant, aangemaand te stoppen met zijn activiteiten.

Met betrekking tot het veiligheidsaspect aan de Waterkant zijn er regelmatig klachten. Om het gevoel van veiligheid terug te brengen, zal de bewindsman de politie instrueren om permanent te surveilleren aan de Waterkant. Bezoekers en vooral de toeristen moeten kunnen genieten, zonder de vrees te hebben aangevallen te kunnen worden.​

Een ondernemer heeft het plan om aan de waterkant een mobiele ijssalon en speelplaats neer te zetten. Indien uitvoering van het plan zal bijdragen aan verfraaiing van de Waterkant en wordt voldaan de technische standaarden, kan realisatie hiervan worden aangemoedigd. ​