SOZAVO organiseert workshop IKBeN

708

In het Lalla Rookh gebouw ging de tweedaagse workshop georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) van start. Het doel van de workshop is om inhoudelijk in te gaan op de opzet, taakstelling en werking van het “Integraal Kinderbescherming Netwerk” (IKBeN). Afgevaardigden van verschillende ministeries en Non Gouvernementele Organisaties kwamen op 07 februari bijeen om mee te helpen bepalen, de richting en werkwijze van dit netwerk.

Met ondersteuning van de UNICEF is in November 2017 de “High Level Conference on Child Protection” georganiseerd, waarbij de regering beloofd degenen die zij afgevaardigd heeft te zullen ondersteunen. Cristien Polak, minister van SOZAVO, is ervan overtuigd dat de slagvaardigheid, inzet en de wijze van optreden van het netwerk zal afhangen van de vocal points die in IKBeN participeren.

In de discussies en vragen ronde, tijdens de workshop, kwam steeds weer naar voren dat partijen inderdaad gewillig zijn om te werken. Verschillende NGO’s en ministeries die reeds met kinderen werken willen meer doen en kunnen niet wachten op het moment dat het netwerk daadwerkelijk vruchten begint af te werpen. Ook van andere kinderbescherming netwerken internationaal kan Suriname leren. “Laten we de ownership dragen, in actie komen en werken aan leiderschap en onze management capaciteiten”, zegt waarnemend directeur SOZAVO Angela Salmo. Zij ziet graag dat partijen binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek bij elkaar komen. “No wan drai drai moro”, benadrukt ze.