Pancap organiseert dialoog tussen religieuze leiders en HIV/Aids doelgroepen

602

In verband met de regionale strijd tegen HIV/Aids werd de driedaagse Pan Caribische Partnerschapsconferentie (Pancap) op woensdag 7 februari ingeluid. Dit evenement is een Caricom initiatief.

De deelnemers overleggen hoe zij samen kunnen werken om stigma en discriminatie van hiv-geïnfecteerden, LGBT’ers, prostituees en andere kwetsbare groepen tegen te gaan. Volgens minister Patrick Pengel wordt er traditioneel in de strijd tegen HIV/Aids, meer naar risico groepen gekeken, waardoor het ander deel van de samenleving buiten beschouwing wordt gelaten. “Deze activiteit staat daarom los van de zogenoemde Key Population”, benadrukte de minister van Volksgezondheid. In belang hiervan is besloten om met de kerkelijke organisaties te bekijken, welke rol deze kunnen vervullen bij de voorlichting van deze groepen. De focus bij de gesprekken ligt vooral bij de LGBT’ers en de religieuze leiders, omdat er vooral een hoge besmettingskans op HIV/Aids is bij transgenders en mannen die seks hebben met mannen.

In het natraject zullen, volgens minister Pengel, in de regio activiteiten ontplooid worden door de religieuze organisaties. Tijdens deze activiteiten zullen er speciale dagen worden georganiseerd voor zowel jongeren als ouders, waarbij onder anderen de voorlichting omtrent HIV/Aids centraal zal staan.